+45 9678 0056


Om Smørumgaard

På Smørumgaard har vi ni pladser, som er godkendt efter Lov om Social Service §107 samt §66 stk. 1, nr. 5. Målgruppen er udsatte og sårbare voksne i alderen 17-85 år.

Gennem daglig ADL-træning med beboerne arbejder vi på at styrke den enkeltes forudsætninger for at kunne begå sig i livet og evt. nedbringe støttebehovet på sigt.

Gennem vores individuelt tilpassede tilbud arbejder vi for en hverdag med indhold, værdighed og mulighed for at skabe succesoplevelser for den enkelte.

Smørumgaard

Om Smørumgaard

På Smørumgaard har vi ni pladser, som er godkendt efter Lov om Social Service §107 samt §66 stk. 1, nr. 5. Målgruppen er udsatte og sårbare voksne i alderen 17-85 år.

Gennem daglig ADL-træning med beboerne arbejder vi på at styrke den enkeltes forudsætninger for at kunne begå sig i livet og evt. nedbringe støttebehovet på sigt.

Gennem vores individuelt tilpassede tilbud arbejder vi for en hverdag med indhold, værdighed og mulighed for at skabe succesoplevelser for den enkelte.

Konstitueret leder, Mille Bæk

KONTAKT

Konstitueret afdelingsleder, Mille Bæk

41 77 66 85
mba@ekkofonden.dk