+45 9678 0056


Om Smørumgaard

På Smørumgaard har vi ni pladser, som er godkendt efter Lov om Social Service §107 samt §66 stk. 1, nr. 5. Målgruppen er udsatte og sårbare voksne i alderen 17-85 år.

Gennem daglig ADL-træning med borgerne arbejder vi på at styrke den enkeltes forudsætninger for at kunne begå sig i livet og evt. nedbringe støttebehovet på sigt.

Gennem vores individuelt tilpassede tilbud arbejder vi for en hverdag med indhold, værdighed og mulighed for at skabe succesoplevelser for den enkelte.

Smørumgaard

Om Smørumgaard

På Smørumgaard har vi ni pladser, som er godkendt efter Lov om Social Service §107 samt §66 stk. 1, nr. 5. Målgruppen er udsatte og sårbare voksne i alderen 17-85 år.

Gennem daglig ADL-træning med borgerne arbejder vi på at styrke den enkeltes forudsætninger for at kunne begå sig i livet og evt. nedbringe støttebehovet på sigt.

Gennem vores individuelt tilpassede tilbud arbejder vi for en hverdag med indhold, værdighed og mulighed for at skabe succesoplevelser for den enkelte.

KONTAKT

Bolette Mølgaard, Konstitueret afdelingsleder, Botilbuddet Smørumgaard

41 77 65 45
bm@ekkofonden.dk