+45 9678 0056


Hverdagen

Hverdagen bliver i høj grad tilrettelagt efter den enkelte beboers ønsker, interesser og behov. Typisk vil beboerne blive inddraget i de daglige gøremål som indkøb, rengøring, madlavning mv. Vi kan også indgå aftaler med en lokal arbejdsgiver om løsning af forskellige afgrænsede opgaver.

Der er desuden daglige aktiviteter i huset eller i nærområdet, som beboerne kan vælge at deltage i. Det kan være gå- og cykelture, mindre udflugter eller fælles hygge og afslapning i huset.

Alt sammen tilrettelægges efter den enkeltes ønsker, muligheder og behov.

I weekenderne prioriterer vi også at tilbyde diverse aktiviteter, da de bidrager til at fastholde gode hverdagsrytmer og indarbejdede rutiner. Det kan være større udflugter eller deltagelse i sportslige eller kulturelle tilbud.

Vi skemalægger hverdagen, så den enkelte borger oplever forudsigelighed og tryghed.

Smørumgaard

Hverdagen

Hverdagen bliver i høj grad tilrettelagt efter den enkelte beboers ønsker, interesser og behov. Typisk vil beboerne blive inddraget i de daglige gøremål som indkøb, rengøring, madlavning mv. Vi kan også indgå aftaler med en lokal arbejdsgiver om løsning af forskellige afgrænsede opgaver.

Der er desuden daglige aktiviteter i huset eller i nærområdet, som beboerne kan vælge at deltage i. Det kan være gå- og cykelture, mindre udflugter eller fælles hygge og afslapning i huset.

Alt sammen tilrettelægges efter den enkeltes ønsker, muligheder og behov.

I weekenderne prioriterer vi også at tilbyde diverse aktiviteter, da de bidrager til at fastholde gode hverdagsrytmer og indarbejdede rutiner. Det kan være større udflugter eller deltagelse i sportslige eller kulturelle tilbud.

Vi skemalægger hverdagen, så den enkelte borger oplever forudsigelighed og tryghed.

Sys Petersen, afdelingsleder, Botilbuddet Smørumggaard

KONTAKT

Sys Petersen, afdelingsleder, Botilbuddet Smørumgaard

41 77 65 41
sp@ekkofonden.dk