+45 9678 0056


Hverdagen

Hverdagen bliver i høj grad tilrettelagt efter den enkelte borgers ønsker, interesser og behov. Typisk vil borgeren blive inddraget i de daglige gøremål som indkøb, rengøring, madlavning mv. Vi kan også indgå aftaler med en lokal arbejdsgiver om løsning af forskellige afgrænsede opgaver.

Der er desuden daglige aktiviteter i huset eller i nærområdet, som borgerne kan vælge at deltage i. Det kan være gå- og cykelture, mindre udflugter eller fælles hygge og afslapning i huset.

Alt sammen tilrettelægges efter den enkeltes ønsker, muligheder og behov.

I weekenderne prioriterer vi også at tilbyde diverse aktiviteter, da de bidrager til at fastholde gode hverdagsrytmer og indarbejdede rutiner. Det kan være større udflugter eller deltagelse i sportslige eller kulturelle tilbud.

Vi skemalægger hverdagen, så den enkelte borger oplever forudsigelighed og tryghed.

Smørumgaard

Hverdagen

Hverdagen bliver i høj grad tilrettelagt efter den enkelte borgers ønsker, interesser og behov. Typisk vil borgeren blive inddraget i de daglige gøremål som indkøb, rengøring, madlavning mv. Vi kan også indgå aftaler med en lokal arbejdsgiver om løsning af forskellige afgrænsede opgaver.

Der er desuden daglige aktiviteter i huset eller i nærområdet, som borgerne kan vælge at deltage i. Det kan være gå- og cykelture, mindre udflugter eller fælles hygge og afslapning i huset.

Alt sammen tilrettelægges efter den enkeltes ønsker, muligheder og behov.

I weekenderne prioriterer vi også at tilbyde diverse aktiviteter, da de bidrager til at fastholde gode hverdagsrytmer og indarbejdede rutiner. Det kan være større udflugter eller deltagelse i sportslige eller kulturelle tilbud.

Vi skemalægger hverdagen, så den enkelte borger oplever forudsigelighed og tryghed.

KONTAKT

Bolette Mølgaard, Konstitueret afdelingsleder, Botilbuddet Smørumgaard

41 77 65 45
bm@ekkofonden.dk