+45 9678 0056


Beboere og pårørende

Vi ønsker et godt samarbejde med beboernes familie og pårørende, ligesom vi støtter beboerne i at opretholde deres relationer. Det er dog meget individuelt, i hvor høj grad den enkelte beboer ønsker og har ressourcer til at vedligeholde sociale og familiemæssige relationer. Medarbejderne støtter og hjælper derfor også beboerne med at sige fra og skabe ro, hvis de har behov for det.

Vi er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre beboeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende beboeren. Al information fra personalet vedrørende beboeren til de pårørende er således altid godkendt af beboeren selv.

Smørumgaard

Beboere og pårørende

Vi ønsker et godt samarbejde med beboernes familie og pårørende, ligesom vi støtter beboerne i at opretholde deres relationer. Det er dog meget individuelt, i hvor høj grad den enkelte beboer ønsker og har ressourcer til at vedligeholde sociale og familiemæssige relationer. Medarbejderne støtter og hjælper derfor også beboerne med at sige fra og skabe ro, hvis de har behov for det.

Vi er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre beboeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende beboeren. Al information fra personalet vedrørende beboeren til de pårørende er således altid godkendt af beboeren selv.

KONTAKT

Carolina Ximena, afdelingsleder, botilbuddet Smørumgaard

41 77 65 41
cx@ekkofonden.dk