+45 9678 0056


Borger og pårørende

Vi ønsker et godt samarbejde med borgerens familie og pårørende, ligesom vi støtter borgerne i at opretholde deres relationer. Det er dog meget individuelt, i hvor høj grad den enkelte borger ønsker og har ressourcer til at vedligeholde sociale og familiemæssige relationer. Medarbejderne støtter og hjælper derfor også borgeren med at sige fra og skabe ro, hvis de har behov for det.

Vi er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra personalet vedrørende borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

Smørumgaard

Borger og pårørende

Vi ønsker et godt samarbejde med borgerens familie og pårørende, ligesom vi støtter borgerne i at opretholde deres relationer. Det er dog meget individuelt, i hvor høj grad den enkelte borger ønsker og har ressourcer til at vedligeholde sociale og familiemæssige relationer. Medarbejderne støtter og hjælper derfor også borgeren med at sige fra og skabe ro, hvis de har behov for det.

Vi er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra personalet vedrørende borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

KONTAKT

Bolette Mølgaard, Konstitueret afdelingsleder, Botilbuddet Smørumgaard

41 77 65 45
bm@ekkofonden.dk